Loading...

Pakalpojumi

Everything impossible is possible for us
Pakalpojumi

A brand for a company is like a reputation for a person. You earn reputation by trying to do hard things well.

Jeff Bezos
Reputācija ir nozīmīgs faktors konkurences cīņā. Laba reputācija palīdz uzņēmumiem veidot savu unikalitāti, lojalitāti un piederību uzņēmumam.  Laba reputācija veicina dialogu ar valsts pārvaldi, kā arī palīdz izdzīvot krīzes situācijās.

Tomēr ir milzums daudz notikumu, kuri var ietekmēt uzņēmuma vai organizācijas reputāciju: uzņēmuma vadības maiņa, darbinieku un sadarbības partneru lojalitātes kritums, izteikumi publiskajā telpā, konkurentu darbība, kvalitātes kritums, baumas u.c.
Mūsu aģentūra palīdzēs ne tikai izstrādāt reputācijas vadības stratēģiju, veicot pilnu reputācijas auditu, izstrādājot reputācijas uzturēšanas vai atgūšanas plānu pēc krīzes periodā, bet arī realizēs šīs stratēģijas ieviešanu, veicot rezultātu novērtēšanu.

There is no advertisement as powerful as a positive reputation traveling fast.

Brian Koslow
Pētījumi liecina, ka mūsdienās patērētāji arvien kritiskāk vērtē uzņēmuma darbību. Samazinājies ir patērētāju uzticības indekss uzņēmuma kompetences novērtējumam. Mūsdienu biznesa vidē klientiem un sadarbības partneriem vairs nepietiek ar izdevīgu cenu vai motivējošu atlaižu politiku. Tie meklē partneri ar augstu korporatīvo reputāciju.
Mūsu aģentūra palīdzēs:
• noteikt uzņēmuma vai nozares reputācijas apdraudējumus;
• definēt mērķa grupas, kuras pozitīvi vai negatīvi ietekmē uzņēmuma vai nozares reputāciju;
• veikt pakalpojuma kvalitātes auditu;
• izpētīt mērķa grupu attieksmi, uzticības un lojalitātes koeficientu;
• definēt sasniedzamos mērķus;
• izstrādāt komunikācijas plānu uzņēmuma definēto biznesa vai komunikācijas mērķu sasniegšanai.

The secret of crisis management is not good vs. bad, it’s preventing the bad from getting worse.

Andy Gilman
Krīzes apstākļos būtiskāko lomu spēlē operativitāte, spēja reaģēt un prognozēt situācijas eskalāciju, kā arī prasme nomierināt visas iesaistītās puses, veidojot dialogu un sadarbību.

Tomēr lielākā daļa uzņēmumu nav gatavi reālai krīzes situācijai un krīzes situācijā iestājas panika. Taču no tā, cik profesionāli tiks sniegti krīzes komunikācijas vadības pakalpojumi, būs atkarīgs negatīvo seku apjoms un uzņēmuma pastāvēšana kopumā.
Mūsu komanda spēs nodrošināt:
• Krīzes komunikācijas plāna izstrādi;
• potenciālās krīzes situācijas analīzi;
• krīzes situācijas vadību;
• operatīvu grupu krīzes novēršanai;
• vienotu informatīvu platformu;
• mediju attiecības;
• sabiedroto piesaisti;
• krīzes komunikāciju sociālos medijos;
• nepārtrauktu reaģēšanu uz situāciju.

You need to be prepared for today’s media culture, in which a tweet can become newsworthy and a news interview can become tweet-worthy.

Luka
Pateicoties mūsu aģentūras cilvēku divdesmit gadu pieredzei komunikācijas jomā, mums ir izdevies pilnībā izprast mediju vidi, kā arī žurnālistu vajadzības un darba specifiku. Gadu gaitā esam ieguvuši uzticama partnera reputāciju, kontaktus, zināšanas un pieredzi, veicinot uzņēmuma, organizācijas, produkta, pakalpojuma vai problēmas atpazīstamību.
Piedāvājam:
• Mediju attiecību stratēģijas izstrādi;
• publicitātes nodrošināšanu;
• ziņas vērtu saturu un formu;
• mediju pasākumu organizēšanu;
• operatīvu atbilžu sniegšanu uz mediju jautājumiem;
• audio, video un teksta materiālu izveidi;
• mediju treniņus;
• mediju monitoringu un analīzi.

To accomplish great things, we must not only act but also dream. Not only plan but also believe.

Anatole France
Ir tūkstošiem lietu, kas ir jāņem vērā plānojot pasākumu, un daudzas, kuras var neizdoties, ja pasākumu rīkošana nav profesija un ikdienas darbs.

Profesionāla pasākumu organizēšanas kompānija, kuras specializācija ir ne tikai pasākumu organizēšana, bet arī komunikācijas pakalpojumu sniegšana, spēs ne tikai uzburt neaizmirstamus mirkļus, sajūtas, radot atmiņā paliekošu pasākumu, bet arī panāks, ka pasākums palīdz sasniegt uzņēmuma vai organizācijas korporatīvos mērķus, palielinot klientu un darbinieku lojalitāti kompānijai, zīmolam un vadībai.

Pateicoties mūsu plašajai pieredzei korporatīvo, masu, publisko, privāto pasākumu jomā, mēs spēsim nodrošināt pasākumiem arī plašu publicitāti, pateicoties kurai uzņēmums sevi vai tā produkciju spēs pieteikt tirgū vai veicināt to atpazīstamību.
Piedāvājam:
• Visdažādāko pasākumu un prezentāciju rīkošanu;
• Pasākuma koncepcijas, oriģinālu ideju un scenārija izstrādi;
• pasākumu režiju;
• pasākuma vietas (t.sk.neordināru vietu) izvēli;
• mākslinieciskās programmas izstrādi;
• skatuves, skaņas, gaismas izveidi;
• pasākuma audiovizuālos risinājumus;
• pasākuma vadītāju, mākslinieku, mūziķu, ēdinātāju piesaisti;
• tipogrāfijas pakalpojumus;
• oriģinālu, individuālu viesu uzaicināšanu;
• dekorāciju izgatavošanu;
• pasākuma publicitātes nodrošināšanu u.c.

Emotions are the fuel of social networks.

Luka
Mūsdienās digitālai komunikācijai ir vistiešākā ietekme uz uzņēmuma reputāciju. Nereti uzņēmumi pat neaptver, digitālās komunikācijas iespējas un sekas, kuras var radīt viens ieraksts sociālos medijos. Tieši tāpat bieži uzņēmumi neveic digitālās komunikācijas auditu, analizējot, ko un cik par tiem runā to darbinieki, sadarbības partneri un klienti. Tomēr informācijas apjoms un izplatījums digitālajā vidē spēj apdraudēt uzņēmuma reputāciju un pastāvēšanu.
Mēs palīdzēsim:
• Veikt komunikācijas auditu;
• radīt digitālās komunikācijas stratēģiju;
• noteikt piemērotākos digitālās un sociālo mediju komunikācijas kanālus;
• izveidot un uzturēt sociālo mediju kontus;
• mājas lapu izstrādi;
• izveidot sociālo tīklu un mobilās aplikācijas;
• video, audio materiālus;
• kvalitatīvas auditorijas piesaisti un rezultātu mērījumus;
• veikt komunikācijas efektivitātes analīzi.

Design is not just what it looks like and feels like. Design is how it works.

Steve Jobs
Mūsdienu strauji augošajā tehnoloģiju un multimediju pasaulē, cilvēki reaģē un spēj apstrādāt attēlus 60 000 reižu ātrāk nekā tekstus. Attēls rada emocijas, kuras cilvēki izmanto, lai pamatotu savu lēmumu par labu vienam vai otram produktam, kompānijai vai izvēlei. Tomēr panākt skaņas, teksta, tēlu, krāsu un kustības savstarpējo saspēli, nav vienkārši.
Mēs spēsim nodrošināt:
• Uzņēmuma vienotu vizuālo identitāti;
• Stila grāmatas izstrādi;
• Uzņēmuma korporatīvos materiālus;
• Dizaina elementu, iepakojuma, stendu, ielūgumu izstrādi;
• Audiovizuālos, foto materiālus;
• Dekorācijas.

There is only one global superpower: public opinion.

Luka
Uzņēmumu pieņemtos lēmumus lielā mērā ietekmē fakts, cik daudz ir rīcībā esošas informācijas un kādā veidā dati ir atlasīti, sistematizēti un analizēti. Pateicoties pētījumiem ir iespējams labāk izprast tirgu un konkurentu darbības principus, patērētāju uzvedību, viedokli un attieksmi, produktu konkurētspēju, ārējās vides faktorus u.c. jautājumus.
Mūsu kompetence ļauj veikt:
• Zīmola tēla pētījumus;
• darbinieku apmierinātības pētījumus;
• sabiedriskās domas aptaujas;
• tirgus izpētes pētījumus;
• patērētāju attieksmes un vajadzību analīzi;
• konkurentu darbības analīzi;
• sektoranalīzi.