Loading...

Pakalpojumi

Everything impossible is possible for us
Pakalpojumi

Lasīt vairāk

Sadaļa Sabiedriskās attiecības

Mūsdienās neviens vairs nešaubās – sabiedriskās attiecības jeb PR (public relations) ir ikvienas uzņēmējdarbības, sabiedriska pasākuma un publiski īstenojama projekta neatņemama sastāvdaļa. Vienkāršoti runājot, ikdienas līmenī sabiedriskās attiecības esam mēs paši – tas, kā mēs komunicējam ar draugiem, kolēģiem, kā veidojam savu publisko tēlu sociālajos tīklos un sabiedrībā. Profesionālas sabiedriskās attiecības vērstas uz konkrētas personas, personu grupas vai uzņēmuma atpazīstamības un pozitīvas reputācijas veidošanu. Vienkāršākais piemērs – dziedātāji un mūzikas grupas. Aiz pasaulslaveniem vārdiem stāv menedžmenta komanda, kur sabiedriskās attiecības un to veidošana ir viens no tās darbības stūrakmeņiem.

Sabiedriskās attiecības - tas nav mārketings, kura uzdevums ir palīdzēt kādai precei vai pakalpojumam veiksmīgi iekļūt tirgū. Sabiedriskās attiecības ir pasākumu kopums, kas veido konkrēta uzņēmuma tēlu sabiedrībā, tas ir rīks savstarpējas sapratnes un labvēlīgu attiecību veidošanai plānoti un ilgtermiņā. Tas ir strukturēts plāns, rūpīgi izveidota stratēģija, ko kopīgi, soli pa solim, īstenojam ciešā sadarbībā ar klientu. Ir jābūt gataviem negaidītām situācijām, jo reālajā dzīvē plāni mēdz mainīties. Mums vienmēr būs padomā plāns B – jau iepriekš izanalizēts un izdomātās situācijās „izspēlēts”. Profesionālim jābūt gatavam arī plānam C. Veidojot sabiedriskās attiecības, kļūdu iespējamība tiek samazināta līdz minimumam (lai arī kļūdīties ir cilvēcīgi).

Mūsu aģentūra piedāvā - izstrādāt un realizēt pilnu sabiedrisko attiecību veidošanas stratēģiju atbilstoši klienta vajadzībām.

Mūsu priekšrocības – netradicionāla pieeja PR rīku izmantošanā, kas konkrētā projekta ietvaros veidotās sabiedriskās attiecības padarīs unikālas, atraktīvas un uzmanību piesaistošas. Mūsu rokās ir instrumenti, kas palīdzēs klienta vēstījumam sasniegt vēlamo mērķauditoriju un liks tai atbilstoši reaģēt.

PR stratēģijas ietvaros piedāvājam:

 • preses relīžu sagatavošana un izsūtīšana medijiem;
 • video relīžu sagatavošana un izsūtīšana medijiem;
 • preses konferenču organizēšana;
 • klienta sagatavošana mediju intervijām;
 • klienta viedokļa pārstāvēšana medijos;
 • mediju monitorings;
 • pasākumu organizēšana;
 • konkursu un interaktīvo akciju organizēšana;
 • sponsorēšanas pasākumu organizēšana;
 • komunikācija sociālajos tīklos;
 • citi sabiedriskās attiecības veidojoši pasākumi.