Loading...

Krīzes komunikācija


The secret of crisis management is not good vs. bad, it’s preventing the bad from getting worse.

Andy Gilman
Mūsu pasākumi
Krīzes apstākļos būtiskāko lomu spēlē operativitāte, spēja reaģēt un prognozēt situācijas eskalāciju, kā arī prasme nomierināt visas iesaistītās puses, veidojot dialogu un sadarbību.

Tomēr lielākā daļa uzņēmumu nav gatavi reālai krīzes situācijai un krīzes situācijā iestājas panika. Taču no tā, cik profesionāli tiks sniegti krīzes komunikācijas vadības pakalpojumi, būs atkarīgs negatīvo seku apjoms un uzņēmuma pastāvēšana kopumā.
Mūsu komanda spēs nodrošināt:
• Krīzes komunikācijas plāna izstrādi;
• potenciālās krīzes situācijas analīzi;
• krīzes situācijas vadību;
• operatīvu grupu krīzes novēršanai;
• vienotu informatīvu platformu;
• mediju attiecības;
• sabiedroto piesaisti;
• krīzes komunikāciju sociālos medijos;
• nepārtrauktu reaģēšanu uz situāciju.