Loading...

Pētījumi un analīze


There is only one global superpower: public opinion.

Luka
Mūsu pasākumi
Uzņēmumu pieņemtos lēmumus lielā mērā ietekmē fakts, cik daudz ir rīcībā esošas informācijas un kādā veidā dati ir atlasīti, sistematizēti un analizēti. Pateicoties pētījumiem ir iespējams labāk izprast tirgu un konkurentu darbības principus, patērētāju uzvedību, viedokli un attieksmi, produktu konkurētspēju, ārējās vides faktorus u.c. jautājumus.
Mūsu kompetence ļauj veikt:
• Zīmola tēla pētījumus;
• darbinieku apmierinātības pētījumus;
• sabiedriskās domas aptaujas;
• tirgus izpētes pētījumus;
• patērētāju attieksmes un vajadzību analīzi;
• konkurentu darbības analīzi;
• sektoranalīzi.