Loading...

Reputācijas vadības un komunikācijas stratēģijas


A brand for a company is like a reputation for a person. You earn reputation by trying to do hard things well.

Jeff Bezos
Mūsu pasākumi
Reputācija ir nozīmīgs faktors konkurences cīņā. Laba reputācija palīdz uzņēmumiem veidot savu unikalitāti, lojalitāti un piederību uzņēmumam.  Laba reputācija veicina dialogu ar valsts pārvaldi, kā arī palīdz izdzīvot krīzes situācijās.

Tomēr ir milzums daudz notikumu, kuri var ietekmēt uzņēmuma vai organizācijas reputāciju: uzņēmuma vadības maiņa, darbinieku un sadarbības partneru lojalitātes kritums, izteikumi publiskajā telpā, konkurentu darbība, kvalitātes kritums, baumas u.c.
Mūsu aģentūra palīdzēs ne tikai izstrādāt reputācijas vadības stratēģiju, veicot pilnu reputācijas auditu, izstrādājot reputācijas uzturēšanas vai atgūšanas plānu pēc krīzes periodā, bet arī realizēs šīs stratēģijas ieviešanu, veicot rezultātu novērtēšanu.