Loading...

Par mums

Extraordinary art team and creativity lovers
Par mums

Luka ir pasaulē atzīta reputācijas vadības un komunikācijas aģentūra – izcilu profesionāļu komanda ar neordināru domāšanu un radošu pieeju komunikācijas procesam.

Mēs patiesi ticam, ka esam citāda aģentūra – ar individuālu attieksmi, spēju iedziļināties detaļās un domāt ārpus rāmjiem, nebaidoties klientiem piedāvāt un spējot realizēt vērienīgus projektus, kas rada pārmaiņas sociālpolitiskā līmenī.
Mēs apzināmies, ka klientu uzticība un to reputācija ir visdārgākā valūta un mēs cenšamies to attaisnot. Kāpēc? Jo mums rūp.

Ko cilvēki saka?

Balstoties uz sadarbības rezultāta labo pieredzi ar “Luka”, rekomendējam izvēlēties uzņēmumu sadarbībai pasākumu organizēšanā, kā arī komunikācijas kampaņu izstrādei un īstenošanai.

Vitālijs Gavrilovs, Latvijas Darba devēju konfederācijas prezidents

Ko cilvēki saka?

Varam ieteikt Luka aģentūru un tās partneri Inesi Lukaševsku, kā kompetentu, ļoti profesionālu partneri ar lielu pieredzi un augstu kvalitātes līmeni.

Andrejs Broks, Latvijas Dizaineru savienība

Ko cilvēki saka?

Sadarbības laikā Luka aģentūra profesionāli pildīja savus pienākumus, iekļāvās projekta noteiktajos termiņos un veica nepieciešamās procedūras projektu veiksmīgai īstenošanai, aģentūra arī profesionāli konsultēja un ieteica nepieciešamos risinājumus pasākuma norisei, kā arī regulāri informēja LIAA kā pasūtītāju par projekta norises gaitu un gatavības pakāpi.
Komunikācija ar sabiedrisko attiecību aģentūras direktori Inesi Lukaševsku noritēja ļoti profesionāli.

Andris Ozols, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra

Ko cilvēki saka?

Līguma darbības laikā, aģentūra darbojās elastīgi un ar patiesu izpratni par uzticēto. Tā atbildīgi izturējās pret līgumā noteiktajām saistībām un darbus veica, ievērojot tajā noteiktos saskaņošanas, izgatavošanas un piegādes termiņus, tādējādi pierādot sevi kā uzticamu un progresīvu sadarbības partneri.

Valda Rotberga, Valsts ieņēmumu dienests

Ko cilvēki saka?

Sadarbības laikā tika demonstrēta augsta profesionalitāte, ļoti liela iedziļināšanās klienta vajadzībās un pasūtījuma raksturā, kā arī tika demonstrētas augstas zināšanas integrētās komunikācijas jautājumos, vienlaikus iezīmējot radošu pieeju, nestandarta domāšanu pat tradicionālos jautājumos.

Kristīne Ozoliņa, SIA Meda Pharma pārdošanas vadītāja

Ko cilvēki saka?

Esam pateicīgi par sadarbību un varam ieteikt Ineses Lukaševskas vadīto aģentūru kā kompetentu, neatlaidīgu, profesionālu un radošām idejām bagātu sadarbības partneri ar lielu pieredzi.

Liene Dambiņa, Bērnu slimnīcas fonda vadītāja

Ko cilvēki saka?

Pateicamies par teicamu sadarbību Latvijas Prezidentūras ES Padomē Inovatīvas uzņēmējdarbības nedēļas konferences "Finanšu instrumenti inovācijai un uzņēmējdarbībai 2015" norises organizācijā

Rolands Paņko, Altum valdes priekšsēdētājs

Ko cilvēki saka?

Ja arī Jūsu uzņēmums vēlas veidot profesionālas mediju attiecības, panākt plašu publicitāti, un sasniegt organizācijas izvirzītos mērķus, viennozīmīgi varam ieteikt sadarbību ar Luka aģentūru.

Jānis Lukaševskis, Latvijas Ārpustiesas parādu piedzinēju asociācijas valdes priekšsēdētājs

Ko cilvēki saka?

Pilnīgi traku ideju īstenošana, kas sniedz vēlamo rezultātu un iespējams pat vairāk, kā arī kreativitāte, izpildījuma kvalitāte un klienta nepieciešamību izpratne –visspilgtāk raksturo sadarbību.

Pēteris Sproģis, SIA Elfa Distrelec

Ko cilvēki saka?

Pateicoties patiesai interesei gan par mūsu uzņēmuma darbību, specifiku un vērtībām, gan aģentūras vadītājas Ineses Lukaševskas zināšanām un kompetencei, radošajam ieguldījumam, nopietnai attieksmei un nenogurstošiem meklējumiem, tika radīts unikāls un pārdomāts pasākums.

Agnese Muceniece, SIA ABB