Loading...

Projekti

We do it with passion or not at all

Pasākums "Sirdspuksti"

Pasākuma ideja tika balstīta uz uzņēmuma vērtību iedzīvināšanu un integrēšanu pasākuma koncepcijā un aktivitātēs, izceļot uzņēmuma galveno vērtību – cilvēku.

Mērķis bija, ne tikai savstarpējās komunikācijas uzlabošana, uzticības veicināšana un kolektīva saliedēšana, bet emocionāli bagātīga pasākuma radīšana, kur aktivitātes savstarpēji veido kopēju uzņēmuma vērtību stāstu, kurš sākas vēl pirms pasākuma norises dienas.

Vienlaikus pasākuma ideja bija veicināt kolektīvo saliedētību arī caur emocijām bagātām aktivitātēm, kas nebeidzas tikai ar sporta spēļu disciplīnām, un kuras arī tiek izpaustas netradicionālā formā.

Projekta realizācijas laikā tika pilnībā izstrādāta pasākuma ideja, koncepcija, scenārijs, sporta spēļu disciplīnas un to detalizēts laika grafiks, izstrādāti dažādi augstas sarežģītības mākslinieciskie un tehniskie risinājumi, tai skaitā multimediāls šovs, nodrošināta pilna pasākuma realizācija, kas ļāva sasniegt izvirzīto mērķi un augstāko novērtējumu no klienta un to darbinieku puses, proti, ka šīs ir bijušas visaizraujošākās un labāk organizētās sporta spēles visa uzņēmuma pastāvēšanas vēsturē.